Frösö Park Arena

Norrlands största mötesplats för mässor, evenemang och kongresser.

En flexibel arena, ett personlig engagemang och norrländskt lugn skapar förutsättningar för ett bra arrangemang.