LAT. 63 Art Arena

I Lat.63 art arena möts kultur och samhällsfrågor vilket ger konsten tyngd.

Urbant är ett ord som används för att beskriva de riktiga Sverige allt oftare. Med begreppet non-urban art vill Lat.63 vara en bredare plattform kulturella uttryck och ge plats åt landsbygden i samhällsdebatten.

På Lat.63 art arena möts konst, kultur, scenkonst, seminarier, konstprojekt och samhällsdebatter för att ge ett bredare och mer rättvisande perspektiv av Sverige i dag.

– Bara när vi lär oss av verkligheten kan vi förändra den.
Berthold Brecht