Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det kan t ex vara personnummer, namn, adress, bild, ljud, uppgift om IP-adress.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling.

Personuppgiftsansvarig

Frösö Park Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

Vår användning av dina personuppgifter

Personuppgifter som behandlas genom anställningsavtal, kund- och leverantörsavtal samt register för att kunna tillhandahålla information om tjänster till anställda, kunder och leverantörer samt marknadsföring i form av brev, e-post, telefon och sms.

Laglig grund och berättigade intressen för behandling av personuppgifter

Frösö Park Fastighets AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller potentiella kunder.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel, sparas minst sju år.

Var sparar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Frösö Park Fastighets AB behandlar. Registerutdrag är kostnadsfritt en gång per år/person. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på nedanstående adress.

Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen.

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss.

Mail: info@frosopark.se

Adress: Frösö Park Fastighets AB, Lägervägen 7, 832 56 Frösön

Telefon 063-665 13 50

Några av våra lediga lokaler

Tunnangrand_5_FrosoPark

Tunnangränd 5, Frösö Park

Det här vackra sekelskifteshuset är en före detta skolbyggnad med flexibla ytor som går att anpassa till flera olika verksamheter.
Stockevagen 68_FrosoPark

Stockevägen 68, Frösö Park

Välkommen till denna häftiga före detta hangarbyggnad som passar utmärkt som lagerlokal.
Mustangvagen_7_FrosoPark_001

Mustangvägen 7, Frösö Park

Här har det tidigare legat en hälsomottagning och lokalerna är redo att användas som exempelvis privat läkarmottagning, men är även anpassningsbar till andra verksamheter.